پذیرش مهرماه 1401
images (1)

قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل

لطفا جهت انجام روند فارغ التحصیلی مراحل زیر را طی نمایید

images (1)

قابل توجه دانشجویان محترم

دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات منوط به تکمیل فرم ارزشیابی اساتید در بخش دریافت کارت

ورود به جلسه میباشد.لذا میبایست نسبت به ارزیابی مدرسان نیمسال جاری در اسرع وقت اقدام نمایید.

وکارت ورود به جلسه پرینت گرفته وجهت مهر کردن به مرکز مراجعه نمایید.

جهت مهر کردن کارت تا روز چهارشنبه مورج 1401/03/25ساعت 16 مراجعه نمایید.

داشتن کارت ورود به جلسه آزمون  الزامی می باشد

رویدادهای مهم

اخبار مهم

فرم ها و آیین نامه ها

وام دانشجویی

فرم های آموزشی

فرم تعهدنامه دانشجویی جدید

سامانه های دانشگاه

دستورالعمل های دانشگاه

آیین نامه امتحانات

نقل و انتقالات دانشجو

فهرست