امور فارغ التحصیلان

قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیلی که گواهی موقت آنها صادر شده:

دانشجویان فارغ التحصیل برای دریافت مدرک و انجام امور فارغ التحصیلی خود همه روزه به غیر از پنجشنبه ها

از ساعت ۹ الی ۱۲:۳۰ و ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰ به استثنای روزهای ثبت نام و امتحانات به امور فارغ التحصیلان مرکز مراجعه نمایند.

توجهک مدرک دانشجو بر اساس بخشنامه دانشگاه جامع فقط به خود دانشچویان تحویل میگردد.

(تحویل مدرک به اشخاص دیگر با اراپه وکالت نامه محضری امکان پذیر است)

مدارک لازم جهت دریافت گواهینامه موقت:

  • به همراه داشتن تمبر ۱۰،۰۰۰ ریالی از بانک ملی
  •  ارائه کارت دانشجویی
  • تسویه کامل مالی توسط امور مالی مرکز

روند امور فارغ التحصیلی توسط دانشجو:

دانشجویان فارغ التحصیل جهت روند فارغ التحصیلی و صدور مدرک در سامانه هم آوا پس از گذراندن تمامی واحدهای درسی، باید درخواست فارغ اتحصیلی را ثبت نموده و مبلغ صدور دانشنامه را پرداخت نمایند.

سپس فرم تسویه حساب مرکز را به اداره فارغ التحصیلان تحویل نمایید.

فهرست